نکات ایمنی کلیه سیلندرهای گاز مایع

  1. از شارژ بیش از حد سیلندر خودداری فرمایید زیرا دراین شرایط سوپاپ عمل نموده و تراکم گاز در متعلقه مورد استفاده افزایش می یابد و با هرگونه جرقه احتمالی عامل انفجار می شود و این وضعیت در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا که افزایش فشار داخل مخزن را تشدید می کند و اثرات تخریبی بیشتری به همراه دارد ، مستلزم رعایت نکات ایمنی می باشد.
  2. برای جابه جایی سیلندر در فواصل کوتاه فقط از دسته آن استفاده نمایید و برای این منظور از رگلاتور و یا شیر استفاده نکنید چنانچه دسته سیلندرها دچار آسیب دیدگی گردید در اسرع وقت با مراجعه به شرکت های توزیع گاز مایع و یا تولید سیلندر نسبت به تعمیر آن اقدام نموده تا هیچ گونه آسیبی به رزوه ها و شیر وارد نشود.
  3. جابه جایی سیلندر در فواصل بیشتر را با انواع وسایل چرخدار دستی انجام دهید زیرا غلطاندن سیلندر بر روی زمین علاوه بر خرابی زود رس سیلندر و خطرناک بودن ، خلاف مصالح ملی می باشد.
  4. سیلندر گاز مایع را هیچ گاه در معرض حرارت قرار ندهید.
  5. در مجاورت وسایل گاز سوز ، یک دستگاه کپسول آتش نشانی مناسب در دسترس قرار داده و کلیه افراد خانواده را با نحوه کاربرد آن آشنا کنید.
  6. اجاق گاز نباید در معرض باد و کوران قرار داشته باشد.
  7. برای روشن کردن اجاق گاز ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر اجاق گاز را باز کنید.
  8. نواقص فنی وسایل گاز سوز را جدی گرفته و در اولین فرصت توسط افراد متخصص رفع نماید.
  9. شیر سیلندر و رگلاتور را هرگز دستکاری نکنید.

10. شیر سیلندر را به غیر از مواقع استفاده از وسایل گاز سوز ، در سایر اوقات حتما ببندید.

11. از استفاده ظروف و قابلمه هایی که قطر آنها 1.5 برابر سطح خوراک پزمی باشد ، خودداری فرمایید زیرا انعکاس حرارت ته ظرف به سمت شیر سیلندر موجب عمل نمودن سوپاپ وخروج گاز از دهنه آن می گردد و با توجه به اینکه در مجاورت شعله خوراک پزقرار دارد، این موضوع می تواند عامل انفجار شود.

12. به هنگام اتصال خوراک پز و یا هر متعلقه دیگر بر روی قسمت خروجی شیر سیلندرهای پیک نیک برای آب بندی کردن حتما از واشرهای مخصوص استفاده گردید.